Opnieuw subsidie toegekend voor de jaren 2016 en 2017

FPK_LOGO-ZWART-MBrief Fonds Podiumkunsten 24 november 2015

“De commissie vindt de plannen van Stichting Cruquiusconcerten voor de
programmering van jaarlijks 12 concerten getuigen van een heldere artistieke
positie. Bovendien ziet zij de ambitie voor een kwalitatief hoogwaardig
programma overtuigend vertaald in het geprogrammeerde aanbod. Positief is de
commissie over de ontwikkelingen in de publieksopbouw waarbij het verloop van
het publiek wordt gecompenseerd door nieuwe aanwas. De concrete
inspanningen op het gebied van online communicatie en de
samenwerkingsverbanden die de organisatie aangaat met belangrijke partners
als Schouwburg De Meerse en Museum De Cruquius vindt de commissie tot slot
bijdragen aan het realiseren van de ambities om de hoge bezettingsgraad bij de
concerten te handhaven. Zij adviseert de aanwijzing van Stichting
Cruquiusconcerten als SKIP-podium voor de periode 2016-2017 te continueren.”

Jeroen Klemann