Het bestuur

Net als bij de medewerkers van het museum het geval is, bestaat ook het bestuur van de stichting uit vrijwilligers. Het bestuurswerk doen zij vanuit een specifieke professionele achtergrond.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Peter Mookhoek (voorzitter)
Jeroen Klemann (penningmeester)
Guusta Mathlener-Stoll
Ingrid Elsing