CruquiusConcerten in de genieloods op locatie Kunstfort bij Vijfhuizen.

CruquiusConcerten gaan door in Kunstfort bij Vijfhuizen
seizoen 2020 – 2021

In het afgelopen seizoen vonden de CruquiusConcerten plaats het Kunstfort bij Vijfhuizen. 21 maart zou het laatste concert zijn van dit seizoen, maar door de uitbraak van het coronavirus kon dit concert niet doorgaan. Wij gaan echter wel door ! lees verder: Concerten seizoen 2020 – 2021

Ondanks de coronacrisis, die voor veel musici een dramatische tijd is, zijn we blij dat de Stichting CruquiusConcerten voor de zeventiende keer opnieuw een mooi afwisselend programma heeft kunnen samenstellen voor seizoen 2020-2021.

Ook deze keer zijn we er in geslaagd nationaal en internationaal vermaarde musici te contracteren die graag in het Kunstfort een concert willen geven. Zowel pers als publiek zijn enthousiast over het programma, de keuze van topmusici en de akoestiek op locatie. De interactie tussen publiek en musici maakt ieder concert weer tot een bijzondere ervaring.

Voor het eerst vindt er dit jaar een aantal concerten op zondagmiddag plaats.
De zaal is voor publiek geopend een half uur voor aanvang van het concert.
Mochten op het moment van uitvoering de coronamaatregelen nog van dien aard zijn dat er aanpassing nodig is, dan laten we u dat zo spoedig mogelijk weten. De concerten kunnen dan gesplitst worden in twee concerten van een uur zonder pauze. De aanvangstijden worden dan ook aangepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 15 jaar CruquiusConcerten verhuist het kamermuziekpodium van de Haarlemmermeer in verband met de verbouwing van Cruquius Museum naar het kunstfort bij Vijfhuizen.
Ook op de nieuwe locatie Kunstfort bij Vijfhuizen is de stichting er in geslaagd om 7 concerten met kamermuziekjuweeltjes samen te stellen. Zowel pers als publiek prijzen de keuze van topmusici. Dit seizoen is er een gevarieerd programma samengesteld met kamermuziek op internationaal topniveau. Overtuig u zelf en kom luisteren, live luisteren is een belevenis niet te vergelijken met muziek op een CD.
Wij zien u graag op de nieuwe locatie.

De toegangsprijs is voor alle concerten € 23,= ,- (incl. pauzeconsumptie). via deze website en telefonisch via Schouwburg De Meerse. : 023-5563700.
Als het concert niet is uitverkocht, zijn er een uur voor aanvang kaarten te koop.

De avondconcerten beginnen om 20.15 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. De zondagmiddagconcerten beginnen om 14:15 uur.Eventueel wordt dit ivm coronamaatregelen aangepast, er zijn dan twee concerten van 1 uur met aangepaste aanvangstijden.

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141EE Vijfhuizen

Bestellen kaarten 

DatumConcert

Kunstfort bij Vijfhuizen is kunst, erf­goed en na­tuur in één.

Het mo­nu­men­tale Fort bij Vijfhuizen is een van de eerste be­tonnen ge­bouwen in Ne­der­land en maakt deel uit van de Stel­ling van Amsterdam; een groot­schalig 19e-eeuws ver­de­di­gings­plan dat nooit vol­ledig in wer­king is gezet, en in 1996 werd uit­ge­roepen tot UNESCO We­rel­derf­goed. Het ei­land wordt om­ringd door on­der­schei­dende voor­beelden van Ne­der­landse ruim­te­lijke plan­ning, zoals de 19e-eeuwse pol­der­land­schappen en de 20e-eeuwse Vinex-ar­chi­tec­tuur.

Sinds 2005 is het for­t­ei­land een be­stem­ming voor kunst, een bij­zon­dere plek waar beel­dende kunst en mi­li­tair erf­goed sa­men­komen. De ten­toon­stel­lingen spie­gelen de om­ge­ving van het fort: een col­lage van kunst­ma­tige land­schappen waarin de na­tuur is in­gezet voor di­verse – nu vaak ver­ou­derde – doel­einden.

Het Kunstfort is een plek waar ruimte, tijd en beeld in el­kaar grijpen. De pro­gram­me­ring is ge­ïn­spi­reerd op sci­en­ce­fic­tion – kun­ste­naars scheppen al­ter­na­tieve re­a­li­teiten en be­vragen be­staande sys­temen. Te­rug­ke­rende the­ma’s zijn: kli­maat en land­schap, grens­po­li­tiek en ver­de­di­gings­mo­dellen, tech­no­logie en ri­tueel, dystopie en apo­ca­lyps. Dit wordt ge­pre­sen­teerd in ten­toon­stel­lingen, in­ter­ven­ties in de bui­ten­ruimte en mul­ti­dis­ci­pli­naire uit­wis­se­lingen. zie ook de website Kunstfort 

Historie

15 jaar lang heeft de stichting CruquiusConcerten 12 kamermuziekconcerten per jaar georganiseerd in Cruquius Museum Haarlemmermeer. De historie van deze concerten kunt u vinden onder het menukop Concerten. Voor de viering van het 15e seizoen heeft de stichting een prianotrio laten schrijven door componist Roel van Oosten. Dit nieuwe werk geïnspireerd op Cruquius Museum (Cruquius Trio) is uitgevoerd op 23 maar 2019 door het Osiris Trio. De opname hiervan door de concertzender is binnenkort te beluisteren. Een toelichting van de componist is te zien op deze website (onder berichten) lees verder 

Een aantal hoogtepunten kunt u nalezen via de recensies van de concerten. lees verder

 

De stichting Cruquius Concerten is afhankelijk van subsidies en donaties. lees verder